• 636694286800372723_foto pozemek.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Opakovaná nedobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
72018005
Předpokládaný konec:
12.12.2018 15:00
Nejnižší podání:
27 900 000 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Maximální příhoz
27 000 000 Kč
Výše jistoty:
0 Kč
Výše znaleckého posudku
51 100 000 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Město:
Praha
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
1/1
Registrace do:
12.12.2018 14:00
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
12.12.2018 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2 v Praze 10

Vloženo: 23.10.2018 9:22:40 |  Číslo dražby: 72018005 30 000 000 Kč
Konec dražby Středa 12.12.2018, 15:00

Popis předmětu dražby

  

Předmětem opakované nedobrovolné dražby je pozemek  p.č.581/1 s příslušenstvím (trvalé porosty). Pozemek je situovaný v k.ú. Dolní Měcholupy a  tvoří volnou plochu v dané lokalitě  hl. m. Prahy, při místní komunikaci „Kutnohorská“. V kontextu širšího okolí se jedná o oblast, která se vyznačuje svým charakterem dle platného ÚP jako oblast rozvoje pro účely bydlení. Celková plocha pozemku p.č.581/1 je 21.770,- m2, k.ú. Dolní Měcholupy , je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením). Dopravní obslužnost dané oblasti je dobrá. Komunikace „Kutnohorská“, tvoří páteřní obslužnou komunikace dané oblasti. Inženýrské sítě jsou zavedené v dostupné vzdálenosti.

Plocha pozemku tvoří souvislou plochu. Oblast není zasažena významnými negativními ekologickými vlivy. Přístup k pozemku je možný z okolních obslužných komunikací.

Pozemek  p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy je začleněný v platném územním plánu v území s typem využití OP/OB a ZMK/ZP. Využití pozemků je přípustné pouze v intencích podmínek stanovených platným územním plánem. Celková plocha pozemku p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy, je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením).

Daná oblast je určena svým charakterem jako oblast rozvoje bydlení. Aktuálně město Praha připravuje nový územní plán (tzv. Metropolitní plán). Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018. V navrženém novém územním plánu je předmětný pozemek p.č. 581/1, k.ú. Dolní Měcholupy začleněný v zastavitelném území větší plochou (odborný odhad znalce 50%).

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a intenzitě užívání a je podrobně popsán ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

Místo konání

Dražební web

Dražebník

Aukční centrum Bussmark, s.r.o.
Miloš Hora
Bezručova 249
282 01 Český Brod

602 14 14 04
hora@bussmark.cz
Než budete pokračovat
Na webu www.drazebniweb.cz využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.