• 637632826755014258_Radomysl_2.jpg
  • 637632826799233608_celkova-situace.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
RAD2
Předpokládaný konec:
16.08.2021 18:00
Nejnižší podání:
2 200 000 Kč
Minimální příhoz:
25 000 Kč
Maximální příhoz
2 199 000 Kč
Výše jistoty:
0 Kč
Výše znaleckého posudku:
2 200 000 Kč
Kraj:
Jihočeský
Město:
Radomyšl
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Registrace do:
16.08.2021 16:30
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
16.08.2021 16:30
Výměra pozemku
1159 m2
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Stavební pozemek 1371/25 v k.ú. Radomyšl

Vloženo: 30. 7. 2021 23:01:15 |  Číslo aukce: RAD2 2 200 000 Kč
Konec aukce Pondělí 16.08.2021, 18:00

Popis předmětu aukce

  

Stavební pozemek označený orientačním číslem jako pozemek č. 2, fakticky se jedná o pozemek dle KN p.č.st. 1371/25 v obci a k.ú. Radomyšl vytvořený geometrickým plánem Ing. Františka Lebedy č.962-27/2021 v obci a k. ú.. Radomyšl doposud nezapsaný v katastru nemovitostí, určený pro stavbu rodinného domu. Na pozemek, který je předmětem aukce, je zřízen sjezd z místní komunikace (obytná zóna), dále je na pozemek  přivedena kanalizační přípojka ukončená plastovou revizní šachtou pr.400 mm. Na pozemek je také přivedena vodovodní přípojka pr. 32 mm označena kolíkem hned vedle kanalizační přípojky, a k pozemku je přivedena elektro přípojka ukončena v elektroměrové skříni. Ke stavebnímu pozemku přísluší také pozemek dle KN p.č.1371/18 v obci a k.ú. Radomyšl, který je součástí komunikačního koridoru a nesmí být zastavěn žádnou stavbou, neboť se jedná o nezastavitelnou zeleň. Vyhlašovatel aukce ujišťuje, že na předmětu aukce neváznou žádné dluhy, věcná břemena, práva stavby, zástavní práva, nájemní práva ani jiné právní závazky a vady, s výjimkou budoucího věcného břemene zřizování a provozování vedení EI  váznoucího na pozemku dle KN p.č.  1371/25 – trvalý travní porost  o výměře 1107 m2 a  budoucího věcného břemene zřizování a provozování vedení EI  váznoucího na pozemku dle KN p.č.  1371/18 , a dle územního plánu nemožnosti zastavění pozemku dle KN p.č. 1371/18 – ostatní plocha o výměře  52 m2 .

Místo konání

Vyhlašovatel

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Ing. Luděk Joza
Písecká 290
386 01 Strakonice
Česká republika
602 427 383
joza@protom.cz