• 637604702852597097_pozemek-19.jpg
  • 637604702898378439_celkova-situace.jpg
  • 637604702945410045_ortofoto.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
RAD19
Předpokládaný konec:
14.07.2021 21:00
Nejnižší podání:
1 700 000 Kč
Minimální příhoz:
25 000 Kč
Maximální příhoz
1 695 000 Kč
Výše jistoty:
0 Kč
Výše znaleckého posudku:
1 700 000 Kč
Kraj:
Jihočeský
Město:
Radomyšl
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
14.07.2021 18:50
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
14.07.2021 18:50
Výměra pozemku
870 m2
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Stavební pozemek 1369/20 v k.ú. Radomyšl

Vloženo: 28. 6. 2021 9:47:25 |  Číslo aukce: RAD19 1 700 000 Kč
Konec aukce Středa 14.07.2021, 21:00

Popis předmětu aukce

  

Stavební pozemek označený orientačním číslem jako pozemek č. 19, fakticky se jedná o pozemek dle KN p.č.st. 1369/20 v obci a k.ú. Radomyšl vytvořený geometrickým plánem Ing. Františka Lebedy č.962-27/2021 v obci a k. ú.. Radomyšl doposud nezapsaný v katastru nemovitostí, určený pro stavbu rodinného domu. Na pozemek, který je předmětem aukce, je zřízen sjezd z místní komunikace (obytná zóna), dále je na pozemek  přivedena kanalizační přípojka ukončená plastovou revizní šachtou pr.400 mm. Na pozemek je také přivedena vodovodní přípojka pr. 32 mm označena kolíkem hned vedle kanalizační přípojky, a k pozemku je přivedena elektro přípojka ukončena v elektroměrové skříni. Ke stavebnímu pozemku přísluší také pozemek dle KN p.č.1369/14 v obci a k.ú. Radomyšl, který je součástí komunikačního koridoru a nesmí být zastavěn žádnou stavbou, neboť se jedná o nezastavitelnou zeleň. Vyhlašovatel aukce ujišťuje, že na předmětu aukce neváznou žádné dluhy, věcná břemena, práva stavby, zástavní práva, nájemní práva ani jiné právní závazky a vady, s výjimkou budoucího věcného břemene zřizování a provozování vedení EI  váznoucího na pozemku dle KN p.č.  1369/20 – trvalý travní porost  o výměře 851 m2 a  budoucího věcného břemene zřizování a provozování vedení EI a VO  váznoucího na pozemku dle KN p.č.  1369/14, a dle územního plánu nemožnosti zastavění pozemku dle KN p.č.  1369/14 – ostatní plocha o výměře 19 m2.

Místo konání

www.drazebniweb.cz

Vyhlašovatel

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Ing. Luděk Joza
Písecká 290
386 01 Strakonice
Česká republika
602 427 383
joza@protom.cz